Fristadsfonden är livsviktig

Rätten till skydd undan förföljelse är en grundläggande mänsklig rättighet. Men de senaste åren
har Sverige alltmer stängt sina gränser och bryter öppet mot denna mänskliga rättighet. Därför
behövs din hjälp.

Fristadsfonden hjälper flyktingar som hotas av avvisning. De har många gånger varit utsatta för
förföljelse och grym tortyr och har traumatiska krigsupplevelser bakom sig. De hyser välgrundad
fruktan för att återvända. Men med den hänsynslösa flyktingpolitiken som råder idag ska de kastas
ut ur landet, i strid med de mänskliga rättigheterna.

Genom Fristadsfondens hjälp har över 1000 flyktingar fått uppehållstillstånd under de över tjugo
år fonden funnits. Men i takt med den hårdnande flyktingpolitiken behövs fler månadsgivare för
att fonden ska överleva. Varje krona är därför viktig om fonden ska kunna överleva och fortsätta
hjälpa människor att få skydd.

Om du vill stödja Fristadsfonden så kan du bli månadsgivare här eller swisha till 123 350 89 00. Du kan också sätta in din gåva på bankgiro 5105-5572. Märk inbetalningen ”Fristadsfonden”.